Język niemiecki dla obcokrajowców

Instytucja z międzynarodową atmosferą

Akedemia Klausenhof, międzynarodowy ośrodek kształcenia i dom spotkań, położona jest pośrodku malowniczej przyrody na   krańcu Zagłębia Rury, będącym zarówno ośrodkiem przemysłowym jak i kulturalnym. W na szej akademii znajdą Państwo nie tylko spokojną i odprężającą atmosferę do nauki, lecz również możliwość zwiedzenia położonych w pobliżu miast jak Münster, Bochum, Essen czy Düsseldorf, oraz europejskich metropolii jak Bruksela, Amsterdam czy Kolonia. 

Do naszej oferty należą od wielu lat intensywne kursy językowe dl a obcokrajowców, które w międzynaro­dowych grupach i z pomocą wykwalifikowanych, doświadczonych i zaangażowanych nauczycieli przy­gotowują Państwa językowo do życia, pracy lub studiów w Niemczech. 

Na zakończenie tych kursów otrzymują Państwo certyfikaty, uznawane przez uniwersytety i instytucje publiczne zarówno w kraju jak i za granicą.


Intensywne kursy języka niemieckiego

Nauka niemieckiego w Niemczech

Na naszych kursach przygotowujemy Państwa do egzaminów European Language Certificates. Egzaminy te zdają Państwo w naszej akademii, bezpośrednio na zakończenie każdego kursu.

Mając na celu przygotowanie Państwa do tych egzaminów, staramy się równocześnie uwzględniać indywidualne potrzeby uczestników naszych kursów. Przed rozpoczęciem kursu kandydaci zostają kwalifikowani na odpowiedni poziom na podstawie testu pisemnego. 


Stopnie 

Stopień podstawowy A2 Dla uczesników bez znajomości językowej Celem tego stopnia są: 

 • komunikacja w prostych sytuacjach życia codziennego 
 • udzielanie informacji o osobach i rzeczach zarówno pisemnie jak i ustnie 

Egzamin końcowy: telc Deutsch A2 (Start Deutsch 2) (ESKOJ-A2) 

Stopień podstawowy B1 
Dla uczestników z podstawową znajomością jezykową 
Celem tego stopnia są: 

 • poszerzanie nabytych już podstaw języka niemieckiego 
 • rozumienie oraz prowadzenie nieskomplikowanych rozmów na znane Państwu tematy 

Egzamin końcowy: telc Deutsch B1 (Zertifikat Deutsch) (ESKOJ-B1) 

Stopień średnio zaawansowany B2.1 
Dla uczestników ze średnio zaawansowaną znajomością językową 
Celem tego stopnia są: 

 • ogólne rozumienie średnio skomplikowanych tekstów oraz ustnych relacji na konkretne i stosunkowo abstrakcyjne tematy
 • stosunkowo szczegółowe wyrażanie się w języku niemieckim w mowie i w piśmie 
 • w miarę spontaniczne i płynne porozumiewanie się z mieszkańcami krajów niemieckojęzycznych 

Egzamin końcowy: telc Deutsch B1+ Beruf (ESKOJ-B1+) 

Stopień średnio zaawansowany B2.2 
Dla uczestników ze średnio zaawansowaną znajomością językową 
Celem tego stopnia są: 

 • ogólne rozumienie zawiłych tekstów oraz ustnych relacji na konkretne i abstrakcyjne tematy 
 • szczegółowe i jasne wyrażanie się w języku niemieckim w mowie i w piśmie 
 • spontaniczne i niemal płynne porozumiewanie się z mieszkańcami krajów niemieckojęzycznych 

Egzamin końcowy: telc Deutsch B2 (ESKOJ-B2) 

Stopień średnio zaawansowany C1.1 
Dla uczestników z zaawansowansowaną znajomością językową 
Celem tego stopnia są: 

 • ogólne i szczegółowe rozumienie skomplikowanych tekstów oraz ustnych relacji na konkretne i abstrakcyjne, nie zawsze Państwu bliskie tematy 
 • szczegółowe i ustrukturyzowane wyrażanie się w języku niemieckim w mowie i w piśmie 
 • rozpoznawanie różnic stylistycznych w mowie i w piśmie 
 • spontaniczne i płynne porozumiewanie się z mieszkańcami krajów niemieckojęzycznych 

Egzamin końcowy: telc Deutsch B2+ Beruf (ESKOJ B2+) 

Stopień średnio zaawansowany C1.2 
Dla uczestników z zaawansowansowaną znajomością językową 
Celem tego stopnia są: 

 • rozumienie skomplikowanych tekstów oraz ustnych relacji na konkretne i abstrakcyjne, nie zawsze Państwu bliskie tematy 
 • szczegółowe i precyzyjne wyrażanie się w języku niemieckim w mowie i w piśmie 
 • rozpoznawanie i samodzielne stosowanie różnic stylistycznych w mowie i w piśmie 
 • spontaniczne i płynne porozumiewanie się z mieszkańcami krajów niemieckojęzycznych, również w złożonych sytuacjach komunikacyjnych 

Egzamin końcowy: telc Deutsch C1 (ESKOJ-C1) Kurs przygotowujący do egzaminu TestDaFdla kandydatów na studia wyższe w NiemczechCelem tego kursu jest:przygotowanie do egzaminu TestDaF, który dokumentuje znajomość języka pozwalającą Państwu na podjęcie lub kontynuację studiów na wybranej niemieckiej uczelni.Egzamin końcowy: TestDaF (ESOKJ - B2.2 – ESOKJ - C1.2)


Informacje ogólne

 • Kursy: Każdy stopień naszych kursów obejmuje 240 godzin lekcyjnych przy 30-tu godzinach tygodniowo.
 •  Zajęcia: od poniedziałku do piątku i czasami w sobotę: od godziny 8:30 do godziny 14:30 (8:30 - 10:00, 10:15 - 11:45 i 13:00 - 14:30)
 • Liczba uczestników: Nauka odbywa się w wielojęzycznych, międzynarodowych grupach posiadających z reguły 15-19 uczestników.
 • Warunki uczestnictwa w kursie: ukończone 18 lat oraz ważne w Niemczech ubezpieczenie na wypadek choroby.
 • Koszty: koszty za kurs, posiłki i noclegi oraz warunki zapisu na kurs znajdują się w aktualnym cenniku, dołączonym do tego prospektu.
 • Kaucja: Oprócz opłaty za kurs, pobieramy również kaucję w wysokości 100 euro, którą zwracamy Państwu na zakończenie kursu, pod warunkiem, że opuszczony przez Państwa pokój nie posiada żadnych usterek i wszystkie wypożyczone przez Państwa książki zostaną zwrócone do naszej biblioteki.
 • Miejscowości, w których odbywają się nasze kursy: Hamminkeln-Dingden
 • Noclegi: W naszej akademii mają Państwo do dyspozycji jednoosobowe pokoje bez łazienki. Prysznice i WC znajdują sie na piętrze. Po uiszczeniu dodadkowej opłaty, w wysokości 90 Euro miesięcznie istnieje możliwość rezerwacji pokoju z łazienką (prysznic + WC).
 • Posiłki: Serwowane są trzy posiłki dziennie.
 • Zapisy: pisemnie lub telefonicznie, faxem lub e-mail´em

 

 

Kontakt

Imke Goch

Telefon: +49 (0)2852 89-1345

Zapis na kurs

download

Akademie Klausenhof 
Klausenhofstr. 100 
46499 Hamminkeln-Dingden 
Niemcy
Dział “Język niemiecki dla obcokrajowców”
e-Mail: admission@akademie-klausenhof.de
faksem: +49-2852-89 33 45

Warunki umowy: download

Cennik: download  

Terminy 2017/2018

08.01.2018 - 03.03.2018

05.03.2018 - 28.04.2018

30.04.2018 - 30.06.2018

02.07.2018 - 28.08.2018

27.08.2018 - 28.10.2018

22.10.2018 - 15.12.2018

Pierwszym dniem kursu jest dzień przyjazdu, ostatnim dniem kursu, dzień wyjazdu, tzn. w tych dniach zajęcia się nie odbywają! Language versions:

Angebote Deutsch als Fremdsprache German as a foreign language  Alemán como lengua extranjera Język niemiecki dla obcokrajowców  Немецкий в качестве  
Yabancı Dil Almanca  Duits als vreemde taal 德语作为外语 德語作為外語   외국인을 위한 독일어 

Gallery Akademie Klausenhof